h

Liity meihin

Rekrytointi: Ulkomaanmyynti

Vastuut:

1.Alibaba ja muut B2B-alustan käyttö ja ylläpito, tuotteen avainsanahaku ja tuotteiden sijoituksen optimointi;

2.Kehittää uusia asiakkaita itsenäisesti, ymmärtää täysin asiakkaiden tarpeet, seurata tehokkaasti tilauksia ja ylläpitää asiakassuhteita;

3.Seuraa asiakkaiden tilauksia,avustaa tuonti ja vienti työskennellä avustajan kanssa;

4.Kerää ja analysoi kohdemarkkina-alan trendejä, kehitä tuotepromootiosuunnitelmaa ja myyntistrategiaa;

5. Päivitä säännöllisesti asiakastietoja, tee myyntiraportteja, myyntianalyysiä;

6.Aktiivinen oppiminen ja koulutukseen osallistuminen;

7.Aktiivinen osallistuminen osastojen ja yritysten yhteistoimintaan;

Vaatimukset:

 1. Yli vuoden kokemus ulkomaankaupasta/näyttelystä (erinomaiset valmistuneet tervetulleita)

 2.Englannin taso 4 tai korkeampi, hyvät kuuntelu-, puhe- ja kirjoitustaidot, sujuva suullinen englanti, kommunikointi ulkomaisten asiakkaiden kanssa

 3.Osaa itsenäisesti suorittaa asiakaskehityksen ja ylläpidon, suorittaa myyntitehtävät

 4.Hän on perehtynyt Alibaba International Stationin taustatoimintoihin

 5.Iloinen persoonallisuus, positiivinenat työ, ryhmähenki ja hyvät ihmissuhteet;

 6.Hyvät vuorovaikutustaidot kollegoiden ja asiakkaiden kanssa, vahva kielitaito ja sopeutumiskyky;

 7.Työskentele tehokkaasti, tee asiat järjestelmällisesti ja paineen alaisena.